Chưa có tên (400 × 96 px) (1)
0
  • No products in the cart.

2U Speak | Anh văn cho Phát triển

HomeKhoá học Phát triển2U Speak | Anh văn cho Phát triển
Tiếng Anh Giao tiếp
TỰ TIN sử dụng tiếng Anh trong Giao tiếp hằng ngày với hơn 36 Chủ đề.
Tiếng Anh Chuyên ngành
TỰ TIN Giao tiếp và Trình bày Ý tưởng liên quan đến Ngành nghề mình đang làm bằng tiếng Anh.
Chuẩn hóa Phát âm Giọng Mỹ
Nghe hiểu dễ dàng, Phát âm chính xác, giao tiếp tự tin, Ngữ điệu TỰ NHIÊN.
Previous
Next

English for Travel

10 weeks 4.900.000 ₫
Số buổi học: 1,5h / buổi gồm 11 buổi...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh Chuyên ngành Nhân sự

10 weeks 7.980.000 ₫
THÔNG TIN KHÓA HỌC + Khóa học cần...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh thực hành Nhân viên Nhà hàng

10 weeks 6.750.000 ₫
✳️ Vững chắc về từ vựng chuyên ngành và...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh thực hành Nhân viên Khách sạn

10 weeks 7.900.000 ₫
✳️ Nắm vững Từ vựng, Thuật ngữ Chuyên ngành...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh thực hành cho Tài xế

10 weeks 3.000.000 ₫
Bản thân đang làm Tài xế và có...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh giao tiếp Sơ cấp Edge Up 1 + 2

10 weeks 3.600.000 ₫
✳️ Tự tin giao tiếp và ứng xử trong các...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh Giao tiếp Trung cấp Edge Up 3 + 4 + 5

10 weeks 4.500.000 ₫
✳️ Nghe hiểu các đoạn Hội thoại ở...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Tiếng Anh Giao tiếp Nâng cao Edge Up 6

10 weeks 3.600.000 ₫
✳️ Nghe hiểu các đoạn hội thoại ở...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Giao tiếp Cấp tốc 1

10 days 3.600.000 ₫
✳️ Đạt khả năng giao tiếp lưu loát trong...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Giao tiếp Cấp tốc 2

10 weeks 25.200.000 ₫
✳️ Nghe hiểu các đoạn hội thoại ở...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Giao tiếp Cấp tốc 3

10 weeks 40.800.000 ₫
✳️ Nghe hiểu các đoạn hội thoại ở...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Lớp Chỉnh sửa Lỗi Phát âm | Quick Fix (Căn bản)

10 weeks 1.200.000 ₫
✳️ Chuẩn Phát âm + Chuẩn Nối âm...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Lớp Chỉnh sửa Lỗi Phát âm Anh Mỹ | Advanced Fix

10 weeks 1.800.000 ₫
✳️  Biết phát âm các từ có âm...
Đầu tư cho Bản thân NGAY

Lớp Quick Fix – Sửa Phát âm 7 Buổi

10 weeks Miễn phí
Lớp Quick Fix - Sửa Phát âm 7...
Đầu tư cho Bản thân NGAY